การป้องกันโรค COVID-19

เรียน นายกฯ

ตามที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 และกรมควบคุมโรคได้ออกประกาศมาตรการป้องกันไปแล้วนั้น
ปรากฎว่าในพื้นที่ยังคงมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งไม่ได้ดำเนินการกักตัวตามมาตราการควบคุมโรค อีกทั้งผู้นำในระดับหมู่บ้านก็เห็นจะไม่ให้ความสำคัญลูกบ้านแจ้งไปก็ตอบว่า "ใจเย็นๆ" เลยเกิดคำถามว่า การแพร่ระบาดระดับนี้ใจเย็นอยู่อีกได้หรือท่าน?

ในฐานะประชาชนในพื้นที่ซึ่งควรได้รับสิทธิคุ้มครองเกี่ยวกับสวัสดิภาพอนามัยจึงขอเรียนให้ท่านสั่งการดำเนินการให้มีการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมโรค ทั้งนี้หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขอเรียกร้องให้ท่านดำเนินการตามฐานความผิดพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ขอแสดงความนับถือ

ประชาชนในพื้นที่ 1.4.198.34 [ วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09:28 น. ]

เขาไม่ทำไรหรอกครับไม่มีผลประโยชน์
สิ่งที่มีผลประโยชน์เขาจะทำ เขาเรียกเจ้าหน้าที่หากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ดูว่าทำงานแต่คดกินทั้งนั้นเจอกับตัวจริงๆ
โดยคุณ คนถูกเอาชื่อไปเบิกตัง 182.232.230.15 [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

เขาไม่ทำไรหรอกครับไม่มีผลประโยชน์
สิ่งที่มีผลประโยชน์เขาจะทำ เขาเรียกเจ้าหน้าที่หากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ดูว่าทำงานแต่คดกินทั้งนั้นเจอกับตัวจริงๆ
โดยคุณ คนถูกเอาชื่อไปเบิกตัง 182.232.228.17 [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
ชื่อ
E-mail