ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง : กำหนดพื้นที่และระยะเวลาสัตว์น้ำวางไข่ วิธีการและเงื่อนไขการทำประมง
   
 
   

  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565