ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้บริการ Dopa Citizen Services
   
 
   

 กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้บริการ Dopa Citizen Services ซึ่งมีบริการให้ผู้มาติดต่อราชการได้ใช้บริการทางออนไลน์  ดังนี้

 
- ขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
- งานบริการด้านทะเบียนราษฎร์
- งานหนังสือผ่านแดน
- งานอื่น ๆ (พิธีฮัจย์)
 
โดยผู้ใช้บริการ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจากกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565  ตามลิงค์ต่อไปนี้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2565