ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 1 ปี 65
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2565