ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดยางใหญ่ หมู่ที่ ๕,๖,๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดยางใหญ่ หมู่ที่ ๕,๖,๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564