ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   
 
   

                   เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด19 ที่ระบาดระลอกเมษายน 2564 ทำให้ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวออกไปก่อน     จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

                หากสถานการณ์การระบาดของโรค ลดลงจนสามารถดำเนินการได้ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบในโอกาสต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2564