ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือ วางแผนการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
   
 
   

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ได้เชิญผู้นำในพื้นที่ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีการปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียยมความพร้อมการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ต่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564