ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ระสบภัยจากน้ำทะเลกัดเซาะและคลื่นลมแรง
   
 
   

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น โดยนายบุญโชค แก้วแกม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ร่วมกับอำเภอท่าศาลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น หมู่ที่ 3 และ ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 3 ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำทะเลกัดเซาะและคลื่นลมแรงเมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2564 จำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการสอบถามรายละเอียด ความคิดเห็น และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2564