กิจกรรม : จริยธรรม63
รายละเอียด :
    

 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 
เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เก็บขยะ ในพื้นที่ตำบลท่าขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมเสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน โดยเล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  โดยมีผู้บริหารของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2563    อ่าน 433 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**