กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จัดเก็บขยะริมถนนสายหลัก สายเอเชีย หมายเลข 401 ต่อเขต สระแก้ว - ท่าศาลา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมเสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562    อ่าน 582 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**